Influenser från hela världen

Nu börjar förvandlingen av ett av Sveriges mest välkända shoppingcentrum. Med modernisering, till- och ombyggnad av 29 000 kvadratmeter i en första etapp med spektakulär design vill vi återta positionen som en av Sveriges ledande handelsplatser. Ambitionen med till- och ombyggnationen är att skapa ett nytt center med influenser från hela världen, en handelsplats som ska bli ett självklart alternativ till storstaden med flera nya spännande hyresgäster samt intressanta lösningar för flera av de redan etablerade.

EN SHOPPING- OCH MÖTESPLATS SOM STÄRKER JÖNKÖPING
Målet med nya A6 är att lyfta attraktionskraften för hela A6-området, samt bli ett bra komplement till stadskärnan vilket medför att man på sikt stärker hela Jönköping som shoppingdestination för regionen.
Genom att utöka och förbättra utbudet är vårt mål att skapa en shopping- och mötesplats med de rätta förutsättningarna att utveckla staden med en struktur som kommer att möjliggöra förtätning, bättre kopplingar till omgivande stadsdelar och nya offentliga rum.
Jönköping är en av Sveriges tio största städer och ligger i en expansiv region med stor potential med tanke på den förväntade ökningen i såväl invånarantal som efterfrågan.

SPEKTAKULÄR DESIGN
Nya A6 kommer att bjuda på en spektakulär design med luftig struktur inspirerad av stora urbana rum och byggnader som till exempel klassiska saluhallar och internationella tågstationer, byggnader som klarar av stora flöden av människor och som kan innehålla butiker och restauranger som ändras över tid.
VAD HÄNDER JUST NU?
Det händer många spännande saker redan under den första delen av ombyggnationen som började i februari 2016. Förutom att Coop kommer att nystarta med ett mycket tydligare och specialiserat matkoncept, kommer en dynamisk restaurangavdelning med global touch bli en stark reseanledning till köpcentret.
VÄRLDENS MATUPPLEVELSE
Restaurangerna kommer att vara utformade så att matgästerna kan välja att antingen äta i en personlig miljö nära kockarna, under en gemensam pergola med utomhuskänsla eller till och med uppe på paviljongerna. Besökarna kommer mötas av intryck från jordens alla hörn och konceptet kommer att utvecklas under hela ombyggnationen. Först ut är influenser från Los Angeles, New York, Rom och Paris.

INVIGNING – I TRE STEG
Den första etappen är uppdelad i tre delar och sträcker sig fram til hösten 2019. I den första etappen ligger fokus på delarna söder om E4:an. Ytterligare två etapper planeras. Invigning av etapp ett, som omfattar världens matupplevelser, sker i oktober 2017.
bygg3
bygge