Fastighet och förvaltning

A6 Center ägs av tjänstepensionsföretaget Alecta, som har som främsta mål att ge sina kunder en ekonomisk trygghet under och efter arbetslivet. Alecta har varit en långsiktig ägare av A6 Center sedan öppningen 1987. A6 Center har ca 80 butiker, restauranger och caféer. På området finns ytterligare ca 15 butiker och restauranger. I närheten finns även kontorsfastigheter, privatsjukhus, apotek, vårdcentral, Länssjukhuset Ryhov och diverse livsmedelsbutiker.

UTVECKLING – OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING

A6 Center utvecklas och förvaltas av Newsec på uppdrag av Alecta. Newsec utvecklar och förvaltar dessutom ett flertal handelsplatser i Sverige. På A6 Center finns en centrumledning bestående av centrumchef, marknadsansvarig, teknisk förvaltare och förvaltningsassistent. Axcell sköter på uppdrag inre fastighetsskötsel, HSB Göta Service sköter lokalvården och den yttre fastighetsskötseln.

Du som har frågor om, synpunkter på eller helt enkelt ytterligare nyfiken på A6 Center, är välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@a6center.se. Du kan också skicka e-post direkt till någon av våra medarbetare nedan.

CENTRUMCHEF/FÖRVALTARE

Lars Bröms
lars.broms@newsec.se

Lars ansvarar övergripande för utveckling och förvaltning av A6 Center. Kontakta mig för frågor om bl. a etablering av butikslokal på A6 Center eller i fastigheten där Pizza Hut, Chop Chop mfl. är etablerade. Eller hyra av kontorslokal i de f d regementsbyggnaderna på A6 området.

För att se våra lediga lokaler gå in på www.newsec.se

MARKNADSANSVARIG

Anette Lindblad
anette.lindblad@newsec.se

Kontakta Anette för frågor angående A6 Centers marknadsföring, evenemang och tillfällig hyra av eventytor.

TEKNISK FÖRVALTARE

Bengt Jönsson
bengt.jonsson@newsec.se

FÖRVALTNINGSASSISTENT

Linda Ottosson
linda.ottosson@newsec.se